Email: giaphatgroup88@gmail.com
Giỏ hàng: (0 Sp)

Tổng tiền :

Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công các lớp bảo mật cho hệ thống mạng (Juniper, Cisco, Fortinet, F5, A10…)

Mô tả: GP-GROUP cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công các lớp bảo mật cho hệ thống mạng (Juniper, Cisco, Fortinet, F5, A10…)

Giá: Liên hệ

Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

Số lượng

Hệ thống bảo mật (Firewall):
Firewall là một thiết bị – hay một hệ thống – điều khiển truy cập mạng, nó có thể là phần cứng hoặc phần mềm hoặc kết hợp cả hai.
Firewall thường được đặt tại mạng vành đai để đóng vai trò như cổng nối (gateway) bảo mật giữa một mạng tin cậy và mạng không tin cậy, có thể giữa Intranet và Internet hoặc giữa mạng của doanh nghiệp chủ với mạng của đối tác.

Firewall được thiết kế để ngăn chặn tất cả các lưu lượng không được phép và cho phép các lưu lượng được phép đi qua nó.
Vì thế, thiết bị Firewall thường bao gồm hai giao tiếp mạng (network interface): Một nối với mạng bên trong (vd: intranet: mạng cần bảo vệ); Một nối với mạng bên ngoài (vd: Internet: mạng không tin cậy).
Khách hàng